Raf Statik Analizi

Raf Statik Analizi

Raf sistemleri günümüzde çoğu sektörde depolama amacıyla kullanılmaktadır. Raf sistemleri oluşturulurken yapılacak olan yüklemelere göre rafın taşıma kapasitesi bilinmesi gerekmektedir. Bu yüklemeler beyan yükleri olarak adlandırılır ve raf imalatında kullanılacak profil kesitleri buna göre belirlenmelidir.
 

Raf Statik Analizi (Hesabı) Nedir?

Raf sistemlerinin beyan yükleri altında, yük taşıyan elemanlarına ve bağlantı noktalarına etkiyen kuvvet ve momentlerin belirlenerek, raf sistemini oluşturan elemanların kesitlerinin taşıma kapasitesinin hesaplanmasına raf statik analizi denir. Bu hesaplamaların bir araya getirilmesi ile oluşturulan rapor ise raf statik raporu olarak adlandırılır.
 

Raf Statik Hesabı Nasıl Yapılır?

Gelişen dünyayla beraber, iş güvenliğinin hayatımızdaki yeri önem kazanmıştır. Yapılan denetimlerde ve iş güvenliği uzmanları tarafından rafların taşıma kapasiteleri oluşabilecek kazaları önlemek amacıyla istenmeye başlanmıştır.

Raf statik hesabında izlenecek yol rafların mevcut olup olmamasına göre değişmektedir.

İmalatı yapılmamış olan raflarda, projelendirme yapılırken raflarda depolaması yapılacak olan ürünlere ait beyan yüklerine göre projelendirme yapılır. Profillerin kesitleri bu beyan yükleri altındaki profil taşıma kapasitelerine göre seçilir. Profillerin kapasiteleri düşük çıkıyorsa, kesitler düşürülür. Kapasite yetersiz geliyor ise kesit büyütülerek profil seçimine devam edilir. Optimum profillere ulaşıldığı zaman raf projesi çizilir. Raf sistemleri ankrajlar vasıtasıyla yere sabitlenir. Dikme, kol ve destek elemanları vasıtasıyla bir çerçeve oluşturulur.

Raflar halihazırda kullanılıyor ise, öncelikle her bir raf için yerinde rölöve alınması şarttır. Rölöve alınırken her bir profil için kesit detaylarının yani profil çeşidi, profil ebatları, malzeme cinsi ve et kalınlığı gibi bileşenler büyük önem arz etmektedir. Rölöve işlemleri sırasında göz ilede kontrol sağlanmalı, profillerde ve birleşim noktalarında hasar olup olmadığı gözlemlenmeli ve raporda belirtilmelidir. Röleve işlemleri bittikten sonra her bir raf için paket programlarla 3D olarak modellenir ve bütün profiller için kapasitelerine bakılır. Profillerde çok fazla salınım var ise mesnet ilavesi yapılması gerekebilir. Kurtarmayan kesitlerde profil değişimi veya profil ilavesi yapılabilir.
 

Raf Statik Hesabı Neden Önemlidir?

Can ve mal güveliği açısından çok önemli olan raf statik hesabı kesinlikle atlanmaması gereken bir rapordur. Ülkemizde artık her türlü denetimde istenmeye başlanmıştır. Bir yaralanma veya iş kazasından kaynaklı yaşanabilecek kayıpların ve malzeme zararlarının önüne geçilmesini sağlar.

Antalya Raf Statik Analizi

İşletmeniz için çok önemli olan raf statik analizi diğer bir deyişle raf statik yük hesabını Doğan Proje İnşaat güvencesiyle ve uygun fiyatlarla yaptırmak için bize ulaşabilirsiniz.