Statik Proje

Statik Proje

Bir yapıyı oluşturan temel projeler mimari proje ve statik projedir. Mimari projenin amacı, yapıyı müşterinin hedef ve ihtiyaçlarına uygun olarak planlanmasıdır. Statik projenin amacı ise mimari projenin taşıyıcı sisteminin mevzuata uygun şekilde hayata geçirilmesidir. Aklınıza gelen her türlü yapı mutlaka bir statik proje sayesinde ayakta durmaktadır. 
 

Statik Proje Nedir?

Mimari projeye uygun olarak, inşaat mühendisleri odasından yetki belgesi olan statik proje firmalarında çalışan inşaat mühendisleri tarafından hazırlanan betonarme, yığma, çelik taşıyıcı sistemleri gösteren, temel planını, kolon aplikasyon planını, kalıp planlarını, donatı planlarını, çatı planını, kesitleri, detayları ve bunların hesaplarını içeren rapor ve çizimlere statik proje denir. 

Statik Proje Neden Önemlidir?

Statik proje ile binanızın rijitliği ölçülür, daha basitçe anlatılacak olursa binanızın yükler altındaki direncinin ölçülmesidir. Mimarın yapmış olduğu tasarımı hayata geçirmek için yapıya tasarım aşamasında projenin kullanım şekline uygun şekilde ölü yükler ve hareketli yükler etki ettirilir. Bu yüklemeler altında yapının rijitliği, kolon, kiriş, döşeme ve temel gibi elemanların en olumsuz yüklemeler altındaki davranışları incelenir. Kurtarmayan elemanlarda kesit büyütme, çok düşük kapasitede çalışan elemanlarda ise kesit küçültme işlemi tercih edilerek maliyet optimum seviyede tutulmaya çalışılır.

Statik Proje Nasıl Hazırlanır?

Statik proje çok detaylı bir hazırlık gerektirir. Projeye başlanmadan önce zemin etüd çalışmaları yapılması gerekir. Zemin yatak katsayısı, zemin taşıma gücü gerilmesi, yeraltı su seviyesi gibi temel tasarımını şekillendiren değerlerin elde edilmesi önemlidir. Bu dönemde jeofizik ve jeoloji mühendislerinden yardım alınır. Statik proje, mimari proje ile uyumlu olmak zorundadır. Mimari kat planları detaylı şekilde incelenerek, kalıp planları oluşturulur. Paket programlar ile modellenen yapının iskeleti dediğimiz, taşıyıcı sisteme sabit ve hareketli yükler altında en olumsuz koşullara göre yükler etki ettirilir. Kurtarmayan veya çok düşük kapasitede çalışan elemanlar yeniden boyutlandırma işlemleriyle optimum maliyete ulaşılmaya çalışılır. Daha sonrasında temel planı, kolon aplikasyon planı, kalıp ve donatı planları, kiriş ve kolon detayları, çatı planları ve detaylar çizilir.
 

Statik Proje Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

Statik proje fiyatları, aşağıdaki formül ile hesaplanır.

Proje Ücreti = Yapı Alanı x Birim Maliyet x Yapı Sınıf Katsayısı x Proje Ücret Oranı x İnşaat Mühendisliği Hizmet Oranı x Proje Yineleme Katsayısı x Hizmet Bölümleri x Bölge Katsayısı

Proje Ücreti: Yukarıdaki formüle göre hesaplanan proje ücretidir.

Yapı Alanı: Bina oturma alanı ve kat alanları ile mühendislik hesabı gerektiren açık ve kapalı bölümlerin toplam alanıdır.

Birim Maliyet: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıklamış olduğu yapı yaklaşık maliyeti hesabında kullanılan birim maliyetlerdir.

Yapı Sınıfı Katsayısı: Yapıda inşaat mühendisliği hizmetinin zorluğunu belirleyen katsayılardır.

Proje Ücret Oranı: Verilen statik proje hizmetlerinin yapının yaklaşık maliyeti içinden alacak olduğu payı belirleyen katsayıdır.

İnşaat Mühendisliği Hizmet Oranı: 0.75 olarak alınacaktır.

Proje Yineleme Katsayısı: Bir projenin aynı parselde birden fazla uygulanması durumunda proje fiyatlaması için kullanılacak olan katsayıdır.

Hizmet Bölümleri: Statik proje hizmetleri aşamalarından verilen hizmetlere bağlı olarak hesaplanan katsayıdır.
Bölge Katsayısı: İMO Şube ve Temsilciliklerin fiyatlama yapmak için, ilçeler ve şehir merkezleri için belirledikleri katsayılardır.
 

Antalya Statik Proje Fiyatları

Betonarme yapılarınızın statik proje ihtiyaçları için bize ulaşabilirsiniz. Projelerinizde uygulanacak olan optimum çözümlerle, uygun maliyetlerle yapınızın betonarme taşıyıcı sistemini oluşturabilirsiniz.  Aynı zamanda mimari proje hizmeti de alabilirsiniz.