İnşaat Taahhüt

İnşaat Taahhüt

Taahhüt Nedir?

Taahhüt, üstüne veya üzerine alma, bir işi yapacağına dair söz verme, bir işin yapılması için resmi şekilde sözleşme yapma, işin yapılması adına borç altına girme ve vaatte bulunma anlamına gelmektedir.
 

İnşaat Taahhüt İşlemleri Nasıl Yapılır?

Mülkiyeti başkasına veya başkalarına ait olacak bir yapının yapımını taahhüt ederek inşaat işlemlerini yapan işletmeye “İnşaat Taahhüt İşletmesi” denir. İnşaat taahhüt işletmesi tanımdan da anlaşıldığı üzere inşaat taahhüt işletmeleri bir yapıyı inşa ettirmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler adına inşaat faaliyetlerini üstlenir ve yapının şartnamelere ve standartlara uygun şekilde yapılması işlerini üslenir. Bu ilişki işveren (inşaatı yaptırmak isteyen gerçek veya tüzel kişi) ile inşaat taahhüt işletmesi arasında yapılacak olan bir taahhüt sözleşmesi ile başlar.

İşveren ile inşaat taahhüt işletmesi arasında yapılacak olan binanın inşa edilmesine için yapılacak sözleşmeden önce, işverenin yapacak olduğu işlemler aşağıda belirtilmiştir.

- Yapıya ait projelerin hazırlanması,
- Keşif bedellerinin belirlenmesi,
- Fiyatlandırma yöntemlerinin tespiti,
- Teklif alma yöntemlerinin belirlenmesi,
- Projenin ihaleye çıkarılması,

İhaleye çıkarılmış olan projeye inşaat taahhüt işletmeleri tarafından teklifler verilir. Verilen teklifler işveren veya işveren vekilleri tarafından değerlendirilir ve en uygun teklifi vermiş olan inşaat taahhüt işletmesi ile sözleşme imzalanır ve inşaat yapımına başlanır.
 

Antalya İnşaat Taahhüt İşleri 

Doğan Proje İnşaat olarak, yapılacak olan yapının tasarım safhalarından başlayarak, işverenin istekleri doğrultusunda ekonomik ve fonksiyonel çözümlerle gerek proje gerekse imalatlar gerçekleştirmekteyiz. Üretim planlaması ve etkin kaynak kullanımı ile Doğan Proje İnşaat olarak işi hedeflenen, maliyetler ve süreler içinde bitirilmesi için iş güvenliği ve iş programı gibi faaliyetlerle müşteri memnuniyetini ön planda tutacak şekilde, proje sahiplerine anahtar teslim olarak istemiş oldukları yapıyı teslim etmekteyiz.